Driftsstatus

(17.11.2018 @ 05:12)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9993%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9991%
Hittil i 2018: 99,9993%
Siden 2003: 99,9785%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

01:36

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

33:50

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

12.11.2018 @ 10:13 wie.mywh.net 15 min

Problemer med wie.mywh.net

Vi har for tiden problemer med wie.mywh.net, tekniker ser på saken.

10:28: Problemet er løst. Vi beklager avbruddet!

01.10.2018 @ 11:08 gw.ds2 0 min

Nettverksproblemer

Vår tjenesteleverandør IP-Only har for tiden et problem i sitt nettverk som delvis påvirker våre tjenester. Det kan oppleves noe pakketap og tjenester kan være utilgjengelig fra enkelte lokasjoner.


IP-Only jobber med feilsøking.

11:48: Vi ser en bedring i problemene fra vår side, men avventer bekreftelse fra IP-Only.

12:15: Problemet var forårsaket av en feilaktig konfigurasjonsendring i IP-Only sitt nettverk. Endringen ble tilbakestilt 11:48 og tjenestene ble stabilisert.

06.9.2018 @ 08:00 MyISP 0 min

Problemer med DNS-administrasjon

Vi har for tiden enkelte problemer med våre tjenester for DNS-administrasjon på enkelte produkttyper. Våre utviklere jobber med en løsning. 

09.09.2018 @ 13:58: Problemet rundt administrasjon av enkelte av våre tjenester er nå løst. Om noen fremdeles skulle oppleve problemer, ta kontakt med vår kundeservice.

26.7.2018 @ 04:50 gw.ds2 0 min

Redusert nettverkskvalitet

Vi opplever for tiden redusert nettverkskvalitet fra enkelte nettleverandører. Årsaken antas å være et linjebrudd hos vår underleverandør IP-Only. Det jobbes med å rette problemet og rute om trafikk.

10:54: Vår linjeleverandør arbeider fortsatt med å rette rette opp linjefeilen i sitt kjernenettverk. Vi har dialog med teknikere hos leverandøren rundt å implementere endringer for å komme rundt linjefeilen. Situasjonen er den samme som tidligere, redusert nettverkskvalitet fra enkelte internettleverandører mot tjenester i vårt datasenter.

14:27: Det tar dessverre lenger tid enn antatt å løse det underliggende problemet til fiberbruddet. Vår leverandør jobber fortløpende med å få stabilisert trafikken. Kundepåvirkningen skal være minimal, men det kan oppleves noe time-out fra tid til annen.

18:27: Vi opplever at problemene har avtatt og trafikken avvikles som normalt fra ca kl. 18.00. Vi lukker ikke denne saken, da vi avventer bekreftelse fra underleverandør på at problemet er løst.

27.07.2018 @ 11:44: Trafikken har vært stabil siden ca kl. 18:00 i går. Det underliggende problemet i nettverket er ikke løst, men vår linjeleverandør har gjort korrigeringer i sitt nett som har løst kvalitetsproblemene.

Alle driftsmeldinger