Driftsstatus

(22.10.2019 @ 05:10)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9864%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9980%
Hittil i 2019: 99,9833%
Siden 2003: 99,9793%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

02:31

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

33:17

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

21.10.2019 @ 12:45 gani.mywh.net 35 min

Tregheter gani.mywh.net

Vi opplever for tiden tregheter på gani.mywh.net, tekniker ser på saken. 

13:20: Problemet er nå blitt løst etter å ha ryddet opp noen prosesser. Vi beklager avbruddet!

06.8.2019 @ 08:35 mani.mywh.net 16 min

Problemer med mani.mywh.net

Vi opplever for tiden tregheter / problemer med mani.mywh.net. Tekniker ser på saken for å finne årsak.

08:51: Serveren er nå online igjen og skal fungere som normalt. Vi beklager avbruddet.

19.7.2019 @ 00:10 gani.mywh.net 95 min

Problemer med gani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med gani.mywh.net, tekniker jobber med å identifisere årsaken.

00:57: Tekniker er på vei til datahallen da problemer ikke kan identifiseres via fjernstyring. 

01:43: Årsaken til problemet er funnet og teknikker jobber med løsning. Det må byttes to strømenheter i serveren. Serveren forventes online igjen relativt raskt. 

01:45: Serveren er nå online igjen. Vi beklager avbruddet. 

27.5.2019 @ 15:45 cPanel-servere 19 min

Problemer med flere servere

Vi opplever for tiden problemer med flere servere. Tekniker ser på saken, det kan se ut som vi er utsatt for et større nettverksangrep.

17:00: Teknikere jobber med filtrering av trafikk. Dette gjelder webtrafikk og andre tjenester som f.eks epost fungerer som normalt. Berørte kunder kan oppleve situasjonen på litt forskjellig måte, enten veldig treg lasting eller at nettsiden er nede. 

18:32: Ting ser ut til å ha bedret seg noe, men vi friskmelder ikke riktig enda. 

22:44: Det underliggende problemet er ikke løst, selv om vi nå ser normal drift på tjenestene. Dersom det skulle være kunder som fremdeles opplever problemer, ta kontakt. Denne driftsmeldingen vil bli holdt åpen i minst 24 timer i tilfelle problemet skulle gjenoppstå

29.05.2019 @ 05:19: Driftsmeldingen stenges. Sammen med vår nettverksleverandør har vi vurdert det dit at vi har klart å få stoppet dette angrepet.

Alle driftsmeldinger