Driftsstatus

(07.12.2019 @ 01:59)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9861%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 100,0000%
Hittil i 2019: 99,9851%
Siden 2003: 99,9796%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

01:30

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

54:26

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

1

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

23.10.2019 @ 21:00 gw.ds2 60 min

Nettverksangrep

Vi er for tiden utsatt for et nettverksangrep som gjør at enkelte tjenester i perioder er trege/utilgjengelig. Tekniker jobber sammen med vår linjeleverandør for å filtrere trafikken.

22:26: Angrepet øker i størrelse og det jobbes kontinuerlig med å filtrere ut trafikk. Tjenestene på enkelte servere vil dessverre være ustabil som følge av dette.

23:24: Det ser noe bedre ut nå, men filtreringen fortsetter for å gjøre tjenestene ordentlig stabile igjen.

24.10.2019 @ 04:54: Tekniker har fått kontroll på trafikken i løpet av natten, men vi ser fortsatt tegn til angrep. Denne meldingen holdes derfor åpen inntil videre. 

23.10.2019 @ 10:00 gani.mywh.net 33 min

Tregheter gani.mywh.net

Vi har for tiden tregheter på gani.mywh.net, tekniker ser på saken.

10:33: Etter en omstart av serveren er tjenestene tilgjengelig igjen. Tekniker vil jobbe med å identifisere feilårsak.


Vi beklager avbruddet.

21.10.2019 @ 12:45 gani.mywh.net 35 min

Tregheter gani.mywh.net

Vi opplever for tiden tregheter på gani.mywh.net, tekniker ser på saken. 

13:20: Problemet er nå blitt løst etter å ha ryddet opp noen prosesser. Vi beklager avbruddet!

06.8.2019 @ 08:35 mani.mywh.net 16 min

Problemer med mani.mywh.net

Vi opplever for tiden tregheter / problemer med mani.mywh.net. Tekniker ser på saken for å finne årsak.

08:51: Serveren er nå online igjen og skal fungere som normalt. Vi beklager avbruddet.

Alle driftsmeldinger