Driftsstatus

(21.07.2019 @ 06:08)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9866%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9945%
Hittil i 2019: 99,9761%
Siden 2003: 99,9787%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

01:50

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

09:46

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

19.7.2019 @ 00:10 gani.mywh.net 95 min

Problemer med gani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med gani.mywh.net, tekniker jobber med å identifisere årsaken.

00:57: Tekniker er på vei til datahallen da problemer ikke kan identifiseres via fjernstyring. 

01:43: Årsaken til problemet er funnet og teknikker jobber med løsning. Det må byttes to strømenheter i serveren. Serveren forventes online igjen relativt raskt. 

01:45: Serveren er nå online igjen. Vi beklager avbruddet. 

27.5.2019 @ 15:45 cPanel-servere 19 min

Problemer med flere servere

Vi opplever for tiden problemer med flere servere. Tekniker ser på saken, det kan se ut som vi er utsatt for et større nettverksangrep.

17:00: Teknikere jobber med filtrering av trafikk. Dette gjelder webtrafikk og andre tjenester som f.eks epost fungerer som normalt. Berørte kunder kan oppleve situasjonen på litt forskjellig måte, enten veldig treg lasting eller at nettsiden er nede. 

18:32: Ting ser ut til å ha bedret seg noe, men vi friskmelder ikke riktig enda. 

22:44: Det underliggende problemet er ikke løst, selv om vi nå ser normal drift på tjenestene. Dersom det skulle være kunder som fremdeles opplever problemer, ta kontakt. Denne driftsmeldingen vil bli holdt åpen i minst 24 timer i tilfelle problemet skulle gjenoppstå

29.05.2019 @ 05:19: Driftsmeldingen stenges. Sammen med vår nettverksleverandør har vi vurdert det dit at vi har klart å få stoppet dette angrepet.

25.4.2019 @ 09:35 wie.mywh.net 17 min

Problemer med wie.mywh.net

Vi har for tiden problemer med wie.mywh.net. En tekniker er på saken og undersøker årsak. 

09:54: Problemet er nå løst og alle tjenester fungerer som normalt. Vi beklager avbruddet.

11.3.2019 @ 23:45 ini.mywh.net 2,627 min

Problemer med ini.mywh.net

Vi har for tiden problemer med ini.mywh.net, tekniker jobber med problemet.

12.03.2019 @ 00:10: Tekniker mistenker et maskinvareproblem med serveren, er på vei til datahallen for å undersøke problemet nærmere.

12.03.2019 @ 00:15: Serveren er online igjen, men responderer mye tregere enn normalt. Tekniker er fortsatt på vei til datahallen.

12.03.2019 @ 02:16: Serveren hadde en maskinvarefeil. Tekniker jobber med bytte av maskinvare. 

12.03.2019 @ 03:13: Tekniker opplever problemer med å få serveren online igjen. Det jobbes med feilretting. Samtidig vurderes det å starte gjenoppretting fra backup til en ny server. Gjenoppretting fra backup, dersom dette startes, er forventer å ta minimum 12 timer grunnet mengden data som må gjenopprettes. 

12.03.2019 @ 06:55: Tekniker fra Dell er bestilt for å se på problemet, vil være på plass om noen timer. Samtidig har vi nå startet å klargjøre en ny server parallelt med dette, og vil i løpet av 1-2 timer starte gjenoppretting fra backup. 

12.03.2019 @ 09:47: Ny server er klar og tilbakeføring fra backup har startet. Vi håper at tekniker fra Dell vil klare å løse problemet slik at vi slipper å gå for løsning med tilbakeføring fra backup, da dette vil medføre datatap på ca ett døgn. Vi utfører allikevel tilbakeføringen til ny server for ikke å tape tid dersom det er problemer med å løse problemene på serveren

12.03.2019 @ 11:28: Vi har ingen oppdater informasjon. Tekniker fra Dell vil være på plass en gang før kl 14 og tilbakeføring fra backup på annen server pågår parallelt

12.03.2019 @ 16:01: Dell-tekniker har byttet noen komponenter, men dette har ikke løst problemet. Feilsøking fortsetter

12.03.2019 @ 18:10: Tekniker er på vei for å hente ny disk-kontroller, da feilsøking peker mot at det også kan være et problem med disk-kontrolleren. Det er forventet at tekniker er tilbake innen 1 time og vil da installere nye komponenter og forsøke ny oppstart av serveren


Gjenoppretting fra backup pågår parallelt, men denne jobben tar også vesentlig lenger tid enn først estimert. P.t er kun ca 20% av dataene tilbakeført til ny server


12.03.2019 @ 18:50: Korrekt disk-kontroller var ikke på lokalt lager. Dette er bestilt med ekspress og vil leveres på formiddagen i morgen. Tekniker fra maskinvareleverandøren får ikke gjort noe mer uten deler. Estimert rettetid er derfor dessverre først i morgen, da gjenoppretting fra backup ikke ser ut til å være ferdig før på formiddagen i morgen. 

Om det er kunder med konto på serveren som ønsker å få en ny, og tom, konto opprettet på en annen server, ta kontakt. Vi kan da opprette en ny konto slik at epost kan konfigureres på nytt. Vær klar over at ingen data vil da dølge med. 


13.03.2019 @ 06:59: I løpet av natten har tilbakeføring nådd ca 60%. Vi opprettholder estimert rettetid basert på at vi og leverandøren har tro på at komponenten som kommer på formiddagen vil løse problemet. 

13.03.2019 @ 10:22: Vi har nå dessverre fått tilbakemelding fra Dell om at korrekt versjon av disk-kontroller ikke var tilgjengelig på lager. Dette er bestilt fra annet lager internasjonalt, men betyr dessverre lengre leveringstid. Estimert rettetid er derfor nå justert iht tilbakeføring fra backup på ny server. P.t er tilbakeføringen på 67%

13.03.2019 @ 12:42: Tilbakeføring fra backup tar fortsatt lenger tid enn estimert dessverre. Tilbakeføringen er nå på 74%

13.03.2019 @ 17:02: Tilbakeføring fra backup tar fortsatt lenger tid enn estimert dessverre. Tilbakeføringen er nå på 81%. Estimert rettetid er dessverre ytterligere forskjøvet

13.03.2019 @ 19:16: Tilbakeføring er ferdig og serveren er online igjen. Det vil være noen flere korte avbrudd en periode fremover da det er nødvendig og omkonfigurere og gjøre flere omstarter. Vi forventer fremdeles at tjenesten skal være stabil fra senest kl. 21 i kveld.

13.03.2019 @ 19:45: Serveren er nå online igjen. Alle tjenester er bekreftet at fungerer som normalt. Dersom det oppleves problemer med å laste ned/sende epost, forsøkt først å start din egen maskin på nytt. Dersom dette ikke hjelper, ta kontakt med oss.

Vi beklager på det sterkeste de problemene de berørte kundene på denne aktuelle serveren har hatt de siste dagene. Feil på maskinvare kan dessverre skje selv om vi har servere som har redundans på de fleste komponenter. Normalt løses problem raskere, men pga forsinkelse på komponenter var det gjenoppretting på ny server som ble raskeste løsning denne dagen. Store mengder data tar mye tid å gjenopprette.

Vår ledelse har bestemt at selv om vi ikke har noen garantier på ordinære webhotell, vil samtlige kontoer som hostes på denne serveren få 1 måned gratis hosting.

Alle driftsmeldinger