Driftsstatus

(26.06.2017 @ 12:15)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9981%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9997%
Hittil i 2017: 99,9992%
Siden 2003: 99,9735%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 41 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

06 345

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

02:01

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

48:48

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

03.6.2017 @ 21:15 oh.mywh.net 5 min

Problemer med oh.mywh.net

Vi har for øyeblikket problemer med oh.mywh.net. Under omstart etter en rutinemessig oppgradering, så kommer ikke serveren opp igjen. Tekniker jobber med saken.

21:20: Etter en ekstra omstart er serveren online igjen. Vi beklager nedetiden.


22.5.2017 @ 19:40 mani.mywh.net 4 min

Omstart av mani.mywh.net

Det gjøres for øyeblikke en ikke-planlagt omstart av mani.mywh.net grunnet problemer med backup-agenten på serveren.


19:44: Omstarten er gjennomført og alle tjenester er operative igjen. Vi beklager avbruddet.

05.5.2017 @ 19:29 mani.mywh.net 11 min

Problemer med mani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med mani.mywh.net, tekniker ser på saken

19:43: Serveren er online igjen. Problemet ser ut til å være relatert til backup-kjøring, en omstart av serveren var nødvendig.

01.4.2017 @ 15:00 cPanel-servere 5 min

Omstart av cPanel-servere

I løpet av april og mai vil det gjøres en omstart av samtlige av våre cPanel-servere. Bakgrunnen er at vi oppgraderer kernel og aktiverer CloudLinux på alle våre webhotellservere.


Vi trenger normalt ikke å gjøre omstart av serverene våre for å oppgradere kernel, da vi benytter teknologi som sørger for å patche Linux-kjernen når den kjører. Men, for å kunne aktivere CloudLinux er det nødvendig med en omstart.

Dette vil medføre en nedetid på ca. 5 minutter per server.

Alle driftsmeldinger