Driftsstatus

(17.07.2018 @ 09:10)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9991%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9988%
Hittil i 2018: 99,9991%
Siden 2003: 99,9774%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

02:07

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

08:48

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

0

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

24.6.2018 @ 22:40 hae.mywh.net 20 min

Tregheter hae.mywh.net

Vi opplever for tiden periodiske tregheter på hae.mywh.net. Tekniker jobber med å identifisere årsaken

25.06.2018 @ 00:00: Problemet virker å være relatert til maskinvare, tekniker er på vei til datahallen. 

25.06.2018 @ 01:55: En harddisk måtte byttes på serveren. Ved byttet var det en nedetid på ca 15 minutter. Vi beklager avbruddet.

16.5.2018 @ 09:55 wie.mywh.net 50 min

Problemer med wie.mywh.net

Vi har for tiden problemer med wie.mywh.net, tekniker ser på problemet.

10:45: Problemet er blitt løst. Vi beklager avbruddet.

04.5.2018 @ 00:45 gw.ds2 30 min

Planlagt arbeid på nettforbindelsen

Vår linjeleverandør vil utføre et planlagt arbeid i nevnte tidsrom. Det arbeides kun på en forbindelse av gangen, og arbeidet vil ikke påvirke tjenesten. Arbeidet medfører at redundans på linjeforbindelsen bortfaller under arbeidet, siden redundant linje vil være utilgjengelig.

00:46: Planlagt arbeid hos vår linjeleverandør medfører problemer for subnet 194.68.212.0/24. Feilsøking pågår.

01:05: I forbindelse med arbeidet kan det se ut som rutinginformasjon for subnet 194.68.212.0/24 mangler i konfigurasjon i nettet til vår linjeleverandør. Deres teknikere jobber med å rette opp i dette.

01:15: Problemet er nå rettet ved at subnettet er blitt korrekt registrert i BGP. Vi beklager på det sterkeste denne uforutsette nedetiden.

04.2.2018 @ 23:19 gani.mywh.net 5 min

Problemer med gani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med gani.mywh.net, tekniker undersøker serveren.

23:25: Serveren var utilgjengelig i ca. 5 minutter før problemet ble løst. Vi beklager avbruddet.

Alle driftsmeldinger