Driftsstatus

(16.12.2017 @ 17:53)
Alt OK
Mindre forstyrrelser
En eller flere tjenester nede
99,9990%

Oppetid for alle tjenester siste 12 måneder

Siste 30 dager: 99,9985%
Hittil i 2017: 99,9991%
Siden 2003: 99,9752%
Status på disse sidene gjelder våre servere og nettverk, totalt 40 enheter. Kundeplassert utstyr og dedikerte servere er ikke inkludert.
Tallene regnes ut automatisk basert på alle driftsavvik registrert. Utilgjengelighet vektes i forhold til antall tjenester berørt.

Denne websiden er hostet på eksterne servere for å sikre tilgjengelighet om det skulle oppstå problemer med nettverk/servere hos MyWebhost. Lag en Favoritt til denne adressen for å kunne sjekke status om du skulle oppleve problemer med å nå din hjemmeside hos MyWebhost.

Opplever du problemer?

Ring

21 95 49 40

SMS

59 44 03 45

Viktige statusmeldinger varsles også på Twitter:

twitter.com/mywebhost_no

 

Supportstatus

Snitt svartid eposthenvendelser

Siste 30 dager

03:21

timer : minutter

Snitt ventetid Messenger/SMS

Siste 30 dager

25:30

minutter : sekunder

Henvendelser utenfor svargaranti

Siste 30 dager

2

saker

 

Status for ditt domene eller tjeneste


Siste driftsmeldinger

05.12.2017 @ 09:25 gw.ds2 20 min

Problemer med nettforbindelse

Vi har problemer med vår nettforbindelse i DS2, både primær og sekundær linje er nede og problemet ser ut til å være hos våre linjeleverandører.


Vi jobber med feilsøking.

09:42: Nedetiden skyldes strømbrudd i bydelen. Vårt utstyr er plassert i et datasenter hvor det garanteres 100% tilgjengelighet på strøm, så vi avventer rapport fra vår leverandør rundt hvordan dette strømbruddet kunne slå ut alle tjenester.

Strømmen er tilbake og vi jobber med å få våre tjenester online igjen. Det kan ta noe tid før rapport fra våre leverandører foreligger.

09:52: Alle servere som hoster våre kunders tjenester er online igjen. Vi har problemer med mywebhost.no og MyISP, det jobbes med feiløsking.

10:28: Alle tjenester er nå online igjen. Vi beklager avbruddet og de problemer dette har medført for våre kunder! Denne posten vil bli oppdatert med informasjon når rapporter fra våre leverandører foreligger.

03.12.2017 @ 21:20 uni.mywh.net 6 min

Problemer med uni.mywh.net

Vi har for tiden problemer med uni.ywh.net, tekniker ser på saken.

21:29: Problemet er identifisert og korrigert, serveren er online igjen. Vi beklager avbruddet.

12.10.2017 @ 10:10 spamwall.mywh.net 10 min

Forsinkelse på epostlevering

En underleverandør, Level 3, utfører en større oppgradering i sitt kjernenett som påvirker tilgjengeligheten til våre sentrale epostgatewayer. Arbeidet er forventet å ta ca 10 minutter, og vil kunne medføre en forsinkelse i epostlevering i perioden arbeidet pågår

29.8.2017 @ 04:58 mani.mywh.net 22 min

Problemer med MySQL på mani.mywh.net

Vi har for tiden problemer med MySQL på mani.mywh.net etter en standard oppgradering av cPanel.


Vår programvareleverandør jobber med feilretting.

06:10:Problemet er løst. Oppdateringsprosessen tok noe lenger tid enn normalt og dette er årsaken til nedetiden. 

Alle driftsmeldinger